Cam kết bán hàng

1. Tất cả các thiết bị được đưa vào dự án phát triển nông thôn đều là thiết bị được kiểm định chất lượng do tổng cục đo lường chất lượng 1 Việt Nam kiểm định cho từng thiết bị.

2. các thiết bị đều được sản xuất là lắp giáp tại Việt Nam, các thiết bị đều đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn

3. các thiết bị đều có xuất sứ nguồn gốc rõ ràng