19 tiêu trí phát triển

XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020

XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 5/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo Xây dựng định hướng cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020. Ông Đỗ Văn Thành - Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước, Tổng cục Thủy lợi cho biết, mục tiêu đến năm 2020 có 95% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh và 55% dân số được sử dụng nước sạch. Theo ông Đỗ Văn Thành, để đạt mục tiêu này cần tăng cường đầu tư từ ngân sách … Đọc Thêm

THỰC THI 19 TIÊU TRÍ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI

THỰC THI 19 TIÊU TRÍ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI

  BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI (Theo Quyết định 491/QĐ- TTg, ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ) NHÓM 1: QUY HOẠCH Số TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu chung Chỉ tiêu theo vùng TDMN phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung bộ Duyên hải Nam TB Tây Nguyên Đông Nam bộ ĐBSCL 1 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch 1.1.Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng … Đọc Thêm