Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm văn Ca – phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Trưởng BCĐ về triển khai thực hiện dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Ngày 29/12/2016, Văn phòng UBND tỉnh ra Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm văn Ca – phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 28/12/2016 của BCĐ về triển khai thực hiện dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Theo đó, ngày 28/12/2016, tại Trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư đến hết năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn, ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia dự họp; đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kết luận và chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận các Thành viên Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình, Cộng đồng các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch và các cấp, các ngành có liên quan trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng để phấn đấu đạt mục tiêu đến 31/12/2016 đã cấp nước sạch về đến hầu hết các xã trong toàn tỉnh.

Giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp chưa xây dựng phương án giá tiêu thụ nước sinh hoạt phải khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sinh hoạt, thời gian phải hoàn thành trong Quý I năm 2017

BCĐ cấp huyện phải xây dựng tiến độ đấu nối cấp nước sạch nông thôn của huyện mình; lập kế hoạch vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch, tổng hợp, đánh giá đến hết tháng 6/2017 thực hiện đạt được bao nhiêu phần % đấu nối so với kế hoạch.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch để tổ chức thẩm định theo quy định.

Giao Tiểu ban quản lý chất lượng nước sạch tỉnh khẩn trương hoàn thiện và ban hành quy trình kiểm tra chất lượng nguồn nước cấp đầu vào của từng dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn; thời gian hoàn thành trong tháng 01/2017; công bố kết quả kiểm định chất lượng nước của các dự án, công trình nước sạch đã cấp nước cho nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình để nhân dân các địa phương biết, hưởng ứng tham gia sử dụng nước sạch.

Giao Tiểu ban tuyên truyền nước sạch nông thôn tỉnh phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng chuyên mục truyền hình về hỏi đáp sử dụng nước sạch để nâng cao công tác tuyên truyền nước sạch nông thôn để nhân dân biết, thấy rõ về lợi ích trong việc sử dụng nước sạch, đẩy mạnh đấu nối sử dụng nước sạch khu vực nông thôn.

Tin Liên Quan